System informatyczny „Platforma badawcza” służący do realizacji projektów badawczych.

Fieldstat sp. z o.o.